ï»? ZD¾pÕdˆ—振动料斗 - æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å?/title> <meta name="keywords" content=",烟火节送彩金,烟火节客服" /> <meta name="description" content="¹þÃÜÄǾ³×°ÐÞ¹«Ë¾²úƷչʾ烟火节闯关,,烟火节投注,烟火节试玩,烟火节投注,烟火节登陆,烟火节APP,烟火节试玩,烟火节,烟火节在线客服" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demoprd/pdgoallout/"; var _resBasePath="/res/demoprd"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/zhongyuan/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/zhongyuan/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.navbar > li').hover(function(){ $(this).find('ul').toggle(); }); }); </script> <script language="javascript" src="/template/zhongyuan/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/zhongyuan/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <!-- bannerç”?--> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/index.js"></script> <!-- ¾l“束 --> <link href="/template/zhongyuan/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/menu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/product.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/kxbdSuperMarquee.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/diyjs.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/dtlb123.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="iwrapper"> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank" title="企业微博">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.oolcgt.live','ZD¾pÕdˆ—振动料斗 - æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/5017/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="iheader"> <div class="iheader_jz"> <div class="tel_sy" > <span><img src="/template/zhongyuan/images/tel_sy.png" alt="æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å? /></span> </div> <div class="logo" valign="top"> <img src="/uploads/logo/20181208050746.jpg" alt="振动¼‚¨æœº,垂直提升æœ?垂直振动提升æœ? /> </div> </div> </div> <div class="imenu"> <div class="menu"> <dl> <dd><a class="a_hover" href="http://www.oolcgt.live/" hidefocus="true" target="" title="首页">é¦?™å?/a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/about/" hidefocus="true" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/news/" hidefocus="true" title="新闻中心">新闻中心</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/supply/" hidefocus="true" title="产品中心">产品中心</a> </dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/about/about2.html" hidefocus="true" rel="nofollow" title="生äñ”样品">生äñ”样品</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/about/about4.html" hidefocus="true" rel="nofollow" title="企业相册">企业相册</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/about/about5.html" hidefocus="true" rel="nofollow" title="诚聘英才">诚聘英才</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/contact/" hidefocus="true" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20181208050822.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160606093657.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181208045949.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <!-- 代码 ¾l“束 --> <div class="juzhong_sy"> <div class="topnav"> <div class="tel"> <p class="copyright1"> 热门搜烦åQ?a href="http://www.oolcgt.live/" target="_blank" title="振动¼‚¨æœº">振动¼‚¨æœº</a> / <a href="http://www.oolcgt.live/supply/2.html" target="_blank" title="垂直提升æœ?>垂直提升æœ?/a> / <a href="http://www.oolcgt.live/supply/3.html" target="_blank" title="垂直振动提升æœ?>垂直振动提升æœ?/a> </p> </div> <div id="search_sy"> <form action="/key.aspx" method="get" name="formSeach" id="formSeach" onsubmit="Seach()"> <input type="hidden" name="mod" value="search"> <p class="radiobox"> <input name="nest" type="radio" value="1" id="pd" checked="checked"/> <label for="pd">站内</label> <input name="nest" type="radio" value="2" id="nw"/> <label for="nw">站外</label> </p> <input name="k" type="text" class="input_text" value="关键è¯? onfocus="if(this.value=='关键è¯?){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='关键è¯?;}" /> <input type="submit" value="" class="btn_search" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')"/> </form> </div> </div> </div> <div id="imain1"> <div cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <div valign="top" id="ileft"> <div class="sub fl"> <h2> 中原机械产品中心</h2> <div class="sub_c"> <div class="submenu_sy"> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/" target="" title="提升讑֤‡" >提升讑֤‡</a></dt> <dd class="sub-list1"> <ul class="id_inner"> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/dsjsb/" title="TD型、D型斗式提升机" >TD型、D型斗式提升机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/czzddsj/" title="TH型、HL型斗式提升机" >TH型、HL型斗式提升机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/czdsj/" title="NE¾pÕdˆ—杉K“¾æ–—式提升æœ? >NE¾pÕdˆ—杉K“¾æ–—式提升æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/tgxgssxjddsdsj/" title="TG型钢丝ç‘Ñ芯胶带斗式提升机" >TG型钢丝ç‘Ñ芯胶带斗式提升机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/gtdgthgxdsdsj/" title="GTD、GTH高效斗式提升æœ? >GTD、GTH高效斗式提升æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/tslkdsdsj/" title="脱水、捞坑斗式提升机" >脱水、捞坑斗式提升机</a></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/" target="" title="输送设å¤? >输送设å¤?/a></dt> <dd class="sub-list2"> <ul class="id_inner"> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/ssjsb/" title="TD75型通用固定带式输送机" >TD75型通用固定带式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/dtiixdsssj/" title="DTII型带式输送机" >DTII型带式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/dyxyddsssj/" title="DY型移动带式输送机" >DY型移动带式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/djxdqjdbdsssj/" title="DJ型大倾角挡边带式输送机" >DJ型大倾角挡边带式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/czj/" title="出渣æœ? >出渣æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/lsgxxlxssj/" title="LS、GX型螺旋输送机" >LS、GX型螺旋输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/mzlxssj/" title="无èáu螺旋输送机" >无èáu螺旋输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/lcczlxssj/" title="LC垂直螺旋输送机" >LC垂直螺旋输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/hbxlbsssj/" title="HB型链板式输送机" >HB型链板式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/fuxlsssj/" title="FU型链式输送机" >FU型链式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/xgzxzdgbssj/" title="XGZ型铸矛_ˆ®æ¿è¾“送机" >XGZ型铸矛_ˆ®æ¿è¾“送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/mcmsmzxmgbssj/" title="MC、MS、MZ型埋刮板输送机" >MC、MS、MZ型埋刮板输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/dsxlxdsssj/" title="DS型连¾l­æ–—式输送机" >DS型连¾l­æ–—式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/xzkqxc/" title="XZ½Iºæ°”斜槽" >XZ½Iºæ°”斜槽</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/zdczdsj/" title="振动垂直提升æœ? >振动垂直提升æœ?/a></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/" target="" title="¾l™æ–™å–‚料讑֤‡" >¾l™æ–™å–‚料讑֤‡</a></dt> <dd class="sub-list3"> <ul class="id_inner"> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/gljjl/" title="SID单管螺旋喂料æœ? >SID单管螺旋喂料æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/fjzycxsb/" title="è½Õdž‹ã€ä¸­åž‹ã€é‡åž‹æ¿å¼å–‚料机" >è½Õdž‹ã€ä¸­åž‹ã€é‡åž‹æ¿å¼å–‚料机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/lwjycxsb/" title="座式圆盘¾l™æ–™æœ? >座式圆盘¾l™æ–™æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/dkdbxdsypglj/" title="DK、DB型吊式圆盘给料机" >DK、DB型吊式圆盘给料机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/gzgjldjzdglj/" title="GZG¾pÕdˆ—甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æœ? >GZG¾pÕdˆ—甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/jltxgxxlglj/" title="JLåQˆTåQ‰åž‹åˆšæ€§å¶è½®ç»™æ–™æœº" >JLåQˆTåQ‰åž‹åˆšæ€§å¶è½®ç»™æ–™æœº</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/kxwfsglj/" title="K型往复式¾l™æ–™æœ? >K型往复式¾l™æ–™æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/zljlszjbj/" title="ZL¾pÕdˆ—双èáu搅拌æœ? >ZL¾pÕdˆ—双èáu搅拌æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/zdjlzdld/" title="ZD¾pÕdˆ—振动料斗" >ZD¾pÕdˆ—振动料斗</a></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/" target="" title="制粒½{›åˆ†è®‘Ö¤‡" >制粒½{›åˆ†è®‘Ö¤‡</a></dt> <dd class="sub-list4"> <ul class="id_inner"> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/szfjlzxzds/" title="SZF¾pÕdˆ—直线振动½{? >SZF¾pÕdˆ—直线振动½{?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/zdssb/" title="摇摆式直¾U¿ç­›" >摇摆式直¾U¿ç­›</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/lscc/" title="陶粒砂制¾_’机" >陶粒砂制¾_’机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/zlj/" title="YA¾pÕdˆ—圆振动筛" >YA¾pÕdˆ—圆振动筛</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/ytsjlythzs/" title="YTS¾pÕdˆ—圆筒回è{½{? >YTS¾pÕdˆ—圆筒回è{½{?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/mcccq/" title="脉冲除尘å™? >脉冲除尘å™?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/zdmj/" title="振动¼‚¨æœº" >振动¼‚¨æœº</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/lczdfbs/" title="振动防闭塞装¾|? >振动防闭塞装¾|?/a></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/jyj/" target="" title="卷圆æœ? >卷圆æœ?/a></dt> <dd class="sub-list5"> <ul class="id_inner"> </ul> </dd> </dl> </div> </div> <div class="sub_c"> <div class="icontact_ny"> <div class="contactus_ny"> <!-- <p style="padding-top:0px;">æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å?/p> --> <p>联系人:刘经ç?/p> <p>电话åQ?373-2688900</p> <p>手机åQ?3937381937</p> <p>传真åQ?373-2688749</p> <!--<p>邮箱åQ?a href="mailto:" title=""></a></p>--> <!--<p style="width:250px;">¾|‘址åQ?a href="http://www.oolcgt.live" rel="nofollow" title="www.oolcgt.live" >www.oolcgt.live</a> --> <p>地址åQšæ–°ä¹¡å¸‚新辉路新辉桥åŒ?00¾cŒ™µ\ä¸?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="flbk_db"> </div> </div> <div valign="top" id="iright"> <div class="place_ny"><div class="mbxdh">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/glwlsb/">¾l™æ–™å–‚料讑֤‡</a> > <a href="/glwlsb/zdjlzdld/">ZD¾pÕdˆ—振动料斗</a></div><h2>主营业务<span></span></h2></div> <div class="container"> <div class="clear"></div> <div class="pro"> <div class="prob_list"> <div class="cn"> <h2><a href="http://www.oolcgt.live/supply/144.html" target="" title="振动¾l™æ–™æ–? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5017/20150117043330.jpg?path=www.oolcgt.live/uploads/cp/20150117043330.jpg" alt="振动¾l™æ–™æ–? width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <span><a href="http://www.oolcgt.live/supply/144.html" target="" title="振动¾l™æ–™æ–?>振动¾l™æ–™æ–?/a></span> </div> <div class="cn"> <h2><a href="http://www.oolcgt.live/supply/8.html" target="" title="甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æ–? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5017/20121226084642.jpg?path=www.oolcgt.live/uploads/cp/20121226084642.jpg" alt="甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æ–? width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <span><a href="http://www.oolcgt.live/supply/8.html" target="" title="甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æ–?>甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æ–?/a></span> </div> <div class="cn"> <h2><a href="http://www.oolcgt.live/supply/42.html" target="" title="DZL型电机振动给料斗" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5017/20121229040305.bmp?path=www.oolcgt.live/uploads/cp/20121229040305.bmp" alt="DZL型电机振动给料斗" width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <span><a href="http://www.oolcgt.live/supply/42.html" target="" title="DZL型电机振动给料斗">DZL型电机振动给料斗</a></span> </div> <div class="cn"> <h2><a href="http://www.oolcgt.live/supply/41.html" target="" title="甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æ–? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5017/20121229040305.bmp?path=www.oolcgt.live/uploads/cp/20121229040305.bmp" alt="甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æ–? width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <span><a href="http://www.oolcgt.live/supply/41.html" target="" title="甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æ–?>甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æ–?/a></span> </div> <h6 class="clear"></h6> <h6 class="clear"></h6> </div> </div> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一™å?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一™å?/li> </ul></div> </div> <div class="bottom"></div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="ifooter" align="center"> <div class="ifootnav"> <a href="http://www.oolcgt.live/" title="首页">首页</a> <span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走近我们</a> <span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/news/" title="新闻中心">新闻资中å¿?/a><span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/supply/" title="产品中心">产品中心</a> <span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a> <span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/4g/"target="_blank" rel="nofollow" title="手机¾|‘ç«™" >手机¾|‘ç«™</a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script>  <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2012-12-24/"></script> <a href="http://www.78900.net/" target="_blank" title="技术支æŒ? >技术支持:</a>中企电商 <a href="http://www.78900.net/mzsm.html" target="_blank" title="免责声明">免责声明</a> </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.oolcgt.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å? 专业生äñ”: <a href="http://www.oolcgt.live/" target="_blank" title="振动¼‚¨æœº">振动¼‚¨æœº</a>, <a href="http://www.oolcgt.live/supply" target="_blank" title="垂直提升æœ?>垂直提升æœ?/a>, <a href="http://www.oolcgt.live/supply" target="_blank" title="垂直振动提升æœ?>垂直振动提升æœ?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_Œ—" target="_blank" rel="nofollow">沛_Œ—</a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" rel="nofollow">å±×ƒ¸œ</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="å±Þp¥¿" target="_blank" rel="nofollow">å±Þp¥¿</a> <a href="/city_index.aspx?city=jiangxi" title="江西" target="_blank" rel="nofollow">江西</a> <a href="/city_index.aspx?city=hena" title="沛_—" target="_blank" rel="nofollow">沛_—</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="陕西" target="_blank" rel="nofollow">陕西</a> <a href="/city_index.aspx?city=sichuan" title="四川" target="_blank" rel="nofollow">四川</a> <a href="/city_index.aspx?city=huna" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" title="工信éƒ?>豫ICPå¤?6033840å?1 </a> <div class="cnzz"><script src="http://s20.#/stat.php?id=4882080&web_id=4882080&show=pic" language="JavaScript"></script> </div>    </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="http://g.tydcdn.com/js/?auto=1"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96887" language="javascript" type="text/javascript"></script> </div> <a href="http://www.oolcgt.live/"><span class="STYLE1">ÑÌ»ð½Ú¿Í·þ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>