ï»? 无èáu螺旋输送机选型的重ç‚ÒŽ³¨æ„äº‹™å?- æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å?/title> <meta name="keywords" content="烟火节闯关,烟火节送彩金,烟火节怎么玩" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demoprd/pdgoallout/"; var _resBasePath="/res/demoprd"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/zhongyuan/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/zhongyuan/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.navbar > li').hover(function(){ $(this).find('ul').toggle(); }); }); </script> <script language="javascript" src="/template/zhongyuan/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/zhongyuan/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <!-- bannerç”?--> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/index.js"></script> <!-- ¾l“束 --> <link href="/template/zhongyuan/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/menu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/product.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/kxbdSuperMarquee.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/diyjs.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhongyuan/lib/dtlb123.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="iwrapper"> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank" title="企业微博">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.oolcgt.live','无èáu螺旋输送机选型的重ç‚ÒŽ³¨æ„äº‹™å?- æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iheader"> <div class="iheader_jz"> <div class="tel_sy" > <span><img src="/template/zhongyuan/images/tel_sy.png" alt="æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å? /></span> </div> <div class="logo" valign="top"> <img src="/uploads/logo/20181208050746.jpg" alt="振动¼‚¨æœº,垂直提升æœ?垂直振动提升æœ? /> </div> </div> </div> <div class="imenu"> <div class="menu"> <dl> <dd><a class="a_hover" href="http://www.oolcgt.live/" hidefocus="true" target="" title="首页">é¦?™å?/a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/about/" hidefocus="true" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/news/" hidefocus="true" title="新闻中心">新闻中心</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/supply/" hidefocus="true" title="产品中心">产品中心</a> </dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/about/about2.html" hidefocus="true" rel="nofollow" title="生äñ”样品">生äñ”样品</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/about/about4.html" hidefocus="true" rel="nofollow" title="企业相册">企业相册</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/about/about5.html" hidefocus="true" rel="nofollow" title="诚聘英才">诚聘英才</a></dd> <dd><a href="http://www.oolcgt.live/contact/" hidefocus="true" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20181208050822.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160606093657.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181208045949.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <!-- 代码 ¾l“束 --> <div class="juzhong_sy"> <div class="topnav"> <div class="tel"> <p class="copyright1"> 热门搜烦åQ?a href="http://www.oolcgt.live/" target="_blank" title="振动¼‚¨æœº">振动¼‚¨æœº</a> / <a href="http://www.oolcgt.live/supply/2.html" target="_blank" title="垂直提升æœ?>垂直提升æœ?/a> / <a href="http://www.oolcgt.live/supply/3.html" target="_blank" title="垂直振动提升æœ?>垂直振动提升æœ?/a> </p> </div> <div id="search_sy"> <form action="/key.aspx" method="get" name="formSeach" id="formSeach" onsubmit="Seach()"> <input type="hidden" name="mod" value="search"> <p class="radiobox"> <input name="nest" type="radio" value="1" id="pd" checked="checked"/> <label for="pd">站内</label> <input name="nest" type="radio" value="2" id="nw"/> <label for="nw">站外</label> </p> <input name="k" type="text" class="input_text" value="关键è¯? onfocus="if(this.value=='关键è¯?){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='关键è¯?;}" /> <input type="submit" value="" class="btn_search" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')"/> </form> </div> </div> </div> <div id="imain1"> <div cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <div valign="top" id="ileft"> <div class="sub fl"> <h2> 中原机械产品中心</h2> <div class="sub_c"> <div class="submenu_sy"> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/" target="" title="提升讑֤‡" >提升讑֤‡</a></dt> <dd class="sub-list1"> <ul class="id_inner"> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/dsjsb/" title="TD型、D型斗式提升机" >TD型、D型斗式提升机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/czzddsj/" title="TH型、HL型斗式提升机" >TH型、HL型斗式提升机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/czdsj/" title="NE¾pÕdˆ—杉K“¾æ–—式提升æœ? >NE¾pÕdˆ—杉K“¾æ–—式提升æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/tgxgssxjddsdsj/" title="TG型钢丝ç‘Ñ芯胶带斗式提升机" >TG型钢丝ç‘Ñ芯胶带斗式提升机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/gtdgthgxdsdsj/" title="GTD、GTH高效斗式提升æœ? >GTD、GTH高效斗式提升æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/dssb/tslkdsdsj/" title="脱水、捞坑斗式提升机" >脱水、捞坑斗式提升机</a></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/" target="" title="输送设å¤? >输送设å¤?/a></dt> <dd class="sub-list2"> <ul class="id_inner"> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/ssjsb/" title="TD75型通用固定带式输送机" >TD75型通用固定带式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/dtiixdsssj/" title="DTII型带式输送机" >DTII型带式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/dyxyddsssj/" title="DY型移动带式输送机" >DY型移动带式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/djxdqjdbdsssj/" title="DJ型大倾角挡边带式输送机" >DJ型大倾角挡边带式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/czj/" title="出渣æœ? >出渣æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/lsgxxlxssj/" title="LS、GX型螺旋输送机" >LS、GX型螺旋输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/mzlxssj/" title="无èáu螺旋输送机" >无èáu螺旋输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/lcczlxssj/" title="LC垂直螺旋输送机" >LC垂直螺旋输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/hbxlbsssj/" title="HB型链板式输送机" >HB型链板式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/fuxlsssj/" title="FU型链式输送机" >FU型链式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/xgzxzdgbssj/" title="XGZ型铸矛_ˆ®æ¿è¾“送机" >XGZ型铸矛_ˆ®æ¿è¾“送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/mcmsmzxmgbssj/" title="MC、MS、MZ型埋刮板输送机" >MC、MS、MZ型埋刮板输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/dsxlxdsssj/" title="DS型连¾l­æ–—式输送机" >DS型连¾l­æ–—式输送机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/xzkqxc/" title="XZ½Iºæ°”斜槽" >XZ½Iºæ°”斜槽</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/sssb/zdczdsj/" title="振动垂直提升æœ? >振动垂直提升æœ?/a></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/" target="" title="¾l™æ–™å–‚料讑֤‡" >¾l™æ–™å–‚料讑֤‡</a></dt> <dd class="sub-list3"> <ul class="id_inner"> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/gljjl/" title="SID单管螺旋喂料æœ? >SID单管螺旋喂料æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/fjzycxsb/" title="è½Õdž‹ã€ä¸­åž‹ã€é‡åž‹æ¿å¼å–‚料机" >è½Õdž‹ã€ä¸­åž‹ã€é‡åž‹æ¿å¼å–‚料机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/lwjycxsb/" title="座式圆盘¾l™æ–™æœ? >座式圆盘¾l™æ–™æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/dkdbxdsypglj/" title="DK、DB型吊式圆盘给料机" >DK、DB型吊式圆盘给料机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/gzgjldjzdglj/" title="GZG¾pÕdˆ—甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æœ? >GZG¾pÕdˆ—甉|œºæŒ¯åŠ¨¾l™æ–™æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/jltxgxxlglj/" title="JLåQˆTåQ‰åž‹åˆšæ€§å¶è½®ç»™æ–™æœº" >JLåQˆTåQ‰åž‹åˆšæ€§å¶è½®ç»™æ–™æœº</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/kxwfsglj/" title="K型往复式¾l™æ–™æœ? >K型往复式¾l™æ–™æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/zljlszjbj/" title="ZL¾pÕdˆ—双èáu搅拌æœ? >ZL¾pÕdˆ—双èáu搅拌æœ?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/glwlsb/zdjlzdld/" title="ZD¾pÕdˆ—振动料斗" >ZD¾pÕdˆ—振动料斗</a></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/" target="" title="制粒½{›åˆ†è®‘Ö¤‡" >制粒½{›åˆ†è®‘Ö¤‡</a></dt> <dd class="sub-list4"> <ul class="id_inner"> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/szfjlzxzds/" title="SZF¾pÕdˆ—直线振动½{? >SZF¾pÕdˆ—直线振动½{?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/zdssb/" title="摇摆式直¾U¿ç­›" >摇摆式直¾U¿ç­›</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/lscc/" title="陶粒砂制¾_’机" >陶粒砂制¾_’机</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/zlj/" title="YA¾pÕdˆ—圆振动筛" >YA¾pÕdˆ—圆振动筛</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/ytsjlythzs/" title="YTS¾pÕdˆ—圆筒回è{½{? >YTS¾pÕdˆ—圆筒回è{½{?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/mcccq/" title="脉冲除尘å™? >脉冲除尘å™?/a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/zdmj/" title="振动¼‚¨æœº" >振动¼‚¨æœº</a></li> <li><a href="http://www.oolcgt.live/zlsfsb/lczdfbs/" title="振动防闭塞装¾|? >振动防闭塞装¾|?/a></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="http://www.oolcgt.live/jyj/" target="" title="卷圆æœ? >卷圆æœ?/a></dt> <dd class="sub-list5"> <ul class="id_inner"> </ul> </dd> </dl> </div> </div> <div class="sub_c"> <div class="icontact_ny"> <div class="contactus_ny"> <!-- <p style="padding-top:0px;">æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å?/p> --> <p>联系人:刘经ç?/p> <p>电话åQ?373-2688900</p> <p>手机åQ?3937381937</p> <p>传真åQ?373-2688749</p> <!--<p>邮箱åQ?a href="mailto:" title=""></a></p>--> <!--<p style="width:250px;">¾|‘址åQ?a href="http://www.oolcgt.live" rel="nofollow" title="www.oolcgt.live" >www.oolcgt.live</a> --> <p>地址åQšæ–°ä¹¡å¸‚新辉路新辉桥åŒ?00¾cŒ™µ\ä¸?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="flbk_db"> </div> </div> <div valign="top" id="iright"> <div class="place_ny"><div class="mbxdh">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</div><h2>新闻详细<span></span></h2></div> <div class="container"> <div class="content"> <h1>无èáu螺旋输送机选型的重ç‚ÒŽ³¨æ„äº‹™å?/h1> <h6>来源åQ?a href='http://www.oolcgt.live/news/200.html'>http://www.oolcgt.live/news/200.html</a></h6> <h6>发布旉™—´åQ?019-10-31</h6> <div class="container2" id="zoom"><p>  面对不同的ä‹É用环境,对设备的要求是不一栗÷€?a href="http://www.oolcgt.live/sssb/mzlxssj/" target="_blank">无èáu螺旋输送机</a>在选择行型åäh—¶åQŒæœ‰å“ªäº›æ˜¯éœ€è¦æ³¨æ„çš„事项呢?<br /> <br /> <p> 无èáu<a href="http://www.oolcgt.live/supply/34.html" target="_blank">螺旋输送机</a>的选型。选型实际上是螺旋叶片形式的选择åQŒå¯ä»¥æ ¹æ®ç‰©æ–™çš„性质åQˆå—ž®ºå¯¸åQŒæµåŠ¨æ€§ï¼Œé”‹åˆ©åº¦å’Œå¯†åº¦åQ‰å’Œè¾“送要求进行选择。标准螺旋åŞ状是常用的åŞçŠÓž¼Œé€‚合˜qè¾“大多数颗¾_’或¾_‰çŠ¶ç‰©æ–™ã€‚双螺旋可åŞ成相对均匀的流量和‹¹é‡åQŒé€‚用于倾斜和垂直输送;带状螺旋对于输送容易的附聚物或块状材料更有效;齿åŞ螺旋的螺旋具有带齿的å‡ÒŽ§½åQŒå¯åŒæ—¶æ‘Ö¼€åQŒæ…动和˜qè¾“物料ã€?</p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20191031/20191031175432_2343.jpg" alt="无èáu螺旋输送机" width="300" height="225" title="无èáu螺旋输送机" align="" /> </p> <br /> 输送距¼›Èš„¼‹®å®šã€‚标准系列螺æ—?a href="http://www.oolcgt.live/supply/145.html" target="_blank">输送机</a>的长度在3-70m之间åQŒæ¯ŒD늚„长度ä¸?.5m。可以根据实际运输距¼›»è¿›è¡Œé€‰æ‹©å’ŒåŒ¹é…ã€?br /> <br /> <p> 输送量的选择åQšæ ¹æ®è®¾è®¡æˆ–工艺要求åQŒæ ¹æ®æ— è½´èžºæ—‹è¾“送机产品的技术性能选择物料的输送量。由于输送量随螺旋è{速和输送材料的性质而变化,如果选择设计åQŒåˆ™åº”充分考虑直径计算åQŒåŠŸçŽ‡ï¼Œé€Ÿåº¦å’Œå…¶ä»–å› ç´ ã€?无èáu螺旋输送机由普通螺旋输送机的螺旋直径表½Cºã€?</p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20191031/20191031175446_1093.jpg" alt="无èáu螺旋输送机" width="300" height="201" title="无èáu螺旋输送机" align="" /> </p> <br /> 速度选择。根据材料的性质选择合适的速度。在满èƒö输送量要求的前提下åQŒåº”选择较低的è{速,以减ž®‘螺旋叶片和壳体上物料的¼‚¨æŸåQŒåƈ廉™•¿æœºå™¨çš„ä‹É用寿命ã€?br /> <br /> <p> 排料装置的选择åQšæ— è½´èžºæ—‹è¾“送机的排料位¾|®é€šå¸¸è®„¡½®åœ¨å‡¹æ§½çš„底面上,排料装置有三¿UæŽ’料口åQŒå³æ‰‹æŒå¼æŽ’料口和é‹É条式排料口ã€?</p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20191031/20191031175536_5312.jpg" alt="无èáu螺旋输送机" width="225" height="300" title="无èáu螺旋输送机" align="" /> </p> <br /> 无èáu螺旋输送机的经‹¹Žé€‰æ‹©ã€‚在满èƒö物料输送过½E‹çš„前提下,选用螺旋输送机应减ž®‘è´­¾|®å’Œå®‰è£…成本åQŒé™ä½Žè¿è¡Œæˆæœ¬ï¼Œé™ä½Ž¾l¼åˆæˆæœ¬ã€?数据åQŒåˆ†æžå’Œæ¯”较åQŒä»Žä¸­é€‰æ‹©¾læµŽäº§å“ã€?br /> <br /> 当äؓ选择无èáu螺旋输送机的型åäh„Ÿåˆ°è¿·èŒ«æ—¶åQŒå¯ä»¥æŠŠä¸Šè¿°çš„内容作为参考,或许大家ž®Þpƒ½æ‰‘Öˆ°é€‰æ‹©åž‹å·çš„一些方法了ã€?br /></p></div> <p><div>上一æ?<a href="201.html">振动¼‚¨æœºçš„日常维护真的非常关键吗åQ?/a></div> <div>下一æ?<a href="199.html">垂直振动提升机皮带张力的调整办法</a></div> </p> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%e6%97%a0%e8%bd%b4%e8%9e%ba%e6%97%8b%e8%be%93%e9%80%81%e6%9c%ba'>无èáu螺旋输送机</a>,</div> </div> <div class="commentdetail"> <div class="title02"> <div border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div valign="top"><h3><span>相关新闻</span></h3></div> </div> </div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="http://www.oolcgt.live/news/200.html" title="无èáu螺旋输送机选型的重ç‚ÒŽ³¨æ„äº‹™å?>无èáu螺旋输送机选型的重ç‚ÒŽ³¨æ„äº‹™å?/a></li> </ul> </div> <div class="title02"> <div border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div valign="top"><h3><span>相关产品</span></h3></div> </div> </div> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="http://www.oolcgt.live/supply/167.html" title="½Ž¡å¼èžºæ—‹è¾“送机" ><img src="/uploads/cp/20160612033816.jpg" alt="½Ž¡å¼èžºæ—‹è¾“送机" width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <h3><a href="http://www.oolcgt.live/supply/167.html" title="½Ž¡å¼èžºæ—‹è¾“送机">½Ž¡å¼èžºæ—‹è¾“送机</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom"></div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="ifooter" align="center"> <div class="ifootnav"> <a href="http://www.oolcgt.live/" title="首页">首页</a> <span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走近我们</a> <span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/news/" title="新闻中心">新闻资中å¿?/a><span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/supply/" title="产品中心">产品中心</a> <span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a> <span>|</span> <a href="http://www.oolcgt.live/4g/"target="_blank" rel="nofollow" title="手机¾|‘ç«™" >手机¾|‘ç«™</a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script>  <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2012-12-24/"></script> <a href="http://www.78900.net/" target="_blank" title="技术支æŒ? >技术支持:</a>中企电商 <a href="http://www.78900.net/mzsm.html" target="_blank" title="免责声明">免责声明</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/5017/stat/"></script> </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.oolcgt.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) æ–îC¹¡å¸‚中原机械设备有限公å? 专业生äñ”: <a href="http://www.oolcgt.live/" target="_blank" title="振动¼‚¨æœº">振动¼‚¨æœº</a>, <a href="http://www.oolcgt.live/supply" target="_blank" title="垂直提升æœ?>垂直提升æœ?/a>, <a href="http://www.oolcgt.live/supply" target="_blank" title="垂直振动提升æœ?>垂直振动提升æœ?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/hebei.html" title="沛_Œ—" target="_blank" >沛_Œ—</a> <a href="/shandong.html" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" >å±×ƒ¸œ</a> <a href="/shanxi.html" title="å±Þp¥¿" target="_blank" >å±Þp¥¿</a> <a href="/jiangxi.html" title="江西" target="_blank" >江西</a> <a href="/hena.html" title="沛_—" target="_blank" >沛_—</a> <a href="/shanxi.html" title="陕西" target="_blank" >陕西</a> <a href="/sichuan.html" title="四川" target="_blank" >四川</a> <a href="/huna.html" title="湖南" target="_blank" >湖南</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" title="工信éƒ?>豫ICPå¤?6033840å?1 </a> <div class="cnzz"><script src="http://s20.#/stat.php?id=4882080&web_id=4882080&show=pic" language="JavaScript"></script> </div>    </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="http://g.tydcdn.com/js/?auto=1"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96887" language="javascript" type="text/javascript"></script> </div> <a href="http://www.oolcgt.live/"><span class="STYLE1">ÑÌ»ð½Ú¿Í·þ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.0827754.live">ÉкϲÊƱÊǺÚƽ̨</a> <a href="http://www.qsyna.com/">上海快3</a> <a href="http://www.4892443.live">ÄÏÔÁ36Ñ¡7¿ª½±½á¹û</a> <a href="http://www.547563.live">516ÆåÅÆÓÎÏ·½ð󸲶ÓãÏÂÔØ</a> <a href="http://www.derhcg.icu">516ÆåÅÆÓÎÏ·´óÌü¹Ù·½</a> <a href="http://www.9430753.live">ÄþÏÄʮһѡÎåÍƼöºÅÂëÔ¤²âר¼Ò½ñÈÕ</a> <a href="http://www.stozg.com/">湖南幸运赛车</a> <a href="http://www.172946.live">ÖØÇì°Ù±äÍõÅÆÖ±²¥¿ª½±½á¹û</a> <a href="http://www.aswwkt.icu">Öڳ﷢ÆðÈËÄÜ׬ǮÂð</a> <a href="http://www.471545.live">Æ˿˽ÓÁú</a> <a href="http://www.6640911.live">²ÊƱ¿ìÀÖ12¿ª½±</a> <a href="http://www.755093.live">Ñ©ÔµÔ°¼°Ê±±È·Ö</a> <a href="http://www.eawvpr.icu">ʱʱ²Ê¼Æ»®Èí¼þÊÖ»ú°æ</a> <a href="http://www.991791.live">ÏÂÆÚ7ÐDzʺÅÂëÔ¤²â</a> <a href="http://www.419779.live">ÏÖʵÖÐÂ齫×÷±×¼¼ÇÉ</a> <a href="http://www.xzwljk.icu">481Èí¼þÊÖ»ú°æ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>